นโยบายการใช้งานคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชันได้อย่าง ต่อเนื่อง (“บริการ”) รวมถึงรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทจากท่านในรูปแบบไฟล์ ซึ่งจะไม่ก่ออันตรายแก่อุปกรณ์ของท่าน แต่ประการใด

อนึ่ง ท่านสามารถเรียกดูเนื้อหาของคุกกี้ได้ ผ่านบริการต่าง ๆ ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 

คุกกี้มีประโยชน์อย่างไร

คุกกี้เป็นเครื่องมือบอกบริษัทให้ทราบว่า ท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการของบริษัท เพื่อบริษัทจะได้มอบประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีขึ้นและตรง ตามความต้องการของท่านมากที่สุด นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้ยังช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน เว้นแต่ว่าคุกกี้นั้นจะถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปยังค่าเริ่มต้น

 

คุกกี้ใช้งานอย่างไร

บริษัทจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel – tags) บนบริการของบริษัท ดังนั้น บริการใด ๆ ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการจะได้รับคุกกี้ที่บริษัทสร้างเสมอ

เมื่อท่านเข้าถึงบริการแล้ว คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้ารับบริการ รูปแบบการใช้งาน และข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้ารับบริการของท่าน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีพิกเซลแท็กสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหาหรือโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือบริการต่าง ๆ ที่ต้องตรงตามความสนใจของท่าน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบริการและสร้างความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทตกลงจะใช้งานคุกกี้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เท่านั้น

บริษัทจะรีบเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าเร็วที่สุด หรือตามวันเวลาที่ตกลงกัน หรือภายใน 7 วัน

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top
LINE LOGO SVG ติตต่อเรา